โซฟาเจลลี่ 3 ที่นั่ง + เข้ามุม หนังสีขาว / เทาลาย ราคาเหลือ...